top of page
Articles i Entrevistes

 

 

  

 • Entrevista publicada al Portal de formació web de “Brainforma”. Novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 • Entrevista per al Video Blog INFOSFERAS. Ciutat de Mèxic (Mèxic). 4 de maig de 2018. 

 

 

 

 • Article sobre el Debat “L’espai físic en la biblioteca pública”, publicat en el llibre “VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas – Espacio físico y virtual”, editat a rel del VIII Congrés Nacional de Biblioteques Públiques, organitzat pel Ministeri d’Educación, Cultura i Esport. 2017.  

 

 • Article “Avaluació post-ocupacional de 10 biblioteques publiques de la província de Barcelona”, publicat en el llibre “Post-occupancy evaluation of library buildings” (ISBN 978-3-11-037521-3) editat per la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 2015.  
  - Castellà
  - Anglès

 

 • Entrevista publicada a la revista “Infobibliotecas”, en un número dedicat a Biblioteques i Arquitectura. Publicació Trimestral Nº 12. Abril-Juny 2015.  

 

 • Co-redactor del llibre “Nous instruments per a l’avaluació de biblioteques: la normativa internacional ISO”, editat per AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació). 2014. 

      Autors: Marta de la Mano González, Beatriz Albelda Esteban, Mar Pérez Morillo i Santi Romero Garuz.
      Article de Santi Romero: “L’edifici bibliotecari com a contenidor dels serveis bibliotecaris: l’Informe Tècnic ISO/TR 11219”.  

 

 • Article “L’espai físic de la biblioteca”, publicat en la revista ““Newsletter 2014, Nº 2”, editada per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 2014. 

       Castellà 
       Anglès (pàg: 5 a 14) 

     

 • Co-redactor de l’article “Un nou marc internacional per a la planificació i construcció de biblioteques: L’Informe Tècnic ISO 11219 (Condicions qualitatives i estadístiques bàsiques per a edificis de biblioteca – Espai, funcionalitat i disseny)”, publicat en la revista “Newsletter 2013, Nº 1” (pàg: 16 a 18), editada per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 2013.  
  - Castellà (pàg: 16 a 18)
  - Anglès  (pàg: 16 a 18)

 

 • Co-redactor del document “Qüestionari sobre edificis de biblioteca”, publicat per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 2013. 
  - Castellà
  - Anglès

 

 • Entrevista “Repensant els espais de la biblioteca en la Societat de la Informació”, publicada en la revista “ARGUS” i editada per l’Associació de Professionals de la Informació de Québec (Canadà). Volum 40, Nº 2. Tardor 2011.  
  - Català
  - Anglès

 • Editor del monogràfic “Arquitectura i biblioteques”. Publicació nº 54 de la Revista ITEM (Revista de biblioteconomia i documentació, editada pel Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya). Gener-Juliol 2011.

 

 

 • Article “Arquitectura i biblioteca: junts des de l’inici”, publicat en la revista “BiD; textos universitaris de biblioteconomia i documentació”, Nº 25. Desembre 2010. 

      - Català 
      - Castellà

 

 • Article “Featured Building – Biblioteca TEA – Tenerife (Spain)”, publicat en la revista “Newsletter 2010, Nº 1”, editada per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris” de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 2010. 

       - Castellà (pàg: 2 a 8) 
       - Anglès (pàg: 2 a 7) 

 

 • Co-redactor del document “Qüestions clau en el disseny d’edificis”, publicat per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 2009. 

       Autors: Anders C. Dahlgren, Olaf Eigenbrodt, Karen Latimer i Santi Romero. Article de Santi Romero: “Comunicació”. 
       - Castellà
       - Anglès

 • Article “Rehabilitació d’edificis històrics per a ús bibliotecari”, publicat en el llibre “IFLA Library Building – Guidelines: Developments & Reflections” (ISBN 978-3-598-11768-8), editat per la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 2007.
  - Català
  - Anglès  

 

 • Article “El projecte d’una biblioteca des del punt de vista dels arquitectes”, publicat en el llibre “IFLA Library Building – Guidelines: Developments & Reflections” (ISBN 978-3-598-11768-8), editat per la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). 2007.
  - Català
  - Anglès 

   

 • Article “Jaume Fuster Public Library – Barcelona (Spain)”, publicat en la revista “Newsletter 2006, Nº 2”, editada per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris” de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). Desembre 2006. 

 

 

 • Co-redactor de “l’Informe de l’avaluació de la Biblioteca Urbana Central de Terrassa”, dins del marc del desenvolupament del projecte europeu IANUS. Febrer 2002 – Abril 2003. 

 

 • Llibre “L’Arquitectura de la Biblioteca – Recomanacions per a un projecte integral”, de la col·lecció “Papers Sert”, encarregat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  
  Edició en català - Primera Edició: Dipòsit Legal B-50.298-2001. ISBN 84-88258-72-0. Desembre 2001 – Segona Edició: Dipòsit Legal B-26.981-2004. ISBN 84-96185-23-0. Juliol 2004.  
  Edició en castellà - Primera Edició: Dipòsit Legal B-50.298-2001. ISBN 84-88258-73-9. Novembre 2001 - Segona Edició: Dipòsit Legal B-10.660-2004. ISBN 84-96185-15-X. Desembre 2003. 
  Library Architecture: Recommendations for a comprehensive research project”. Edició en anglès - Dipòsit Legal B-32.093-2008. ISBN 978-84-96842-28-1. Desembre 2008. 

 

 • Article sobre les "II Jornades Construir Biblioteques", dutes a terme a l’octubre de l’any 2000 a Alcalà d’Henares, publicat a la revista "AB: Arquitectes de Barcelona". Nº 76. Desembre 2000.


   

bottom of page