top of page
Cursos impartits
 • Taller “Adaptació i millora dels espais d’una biblioteca”. Taller impartit en la Jornada “Nous espais de biblioteca”, organitzada per la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación (ALDEE). 4 hores. Bilbao. 31 de maig de 2024. 
   

 • Taller “Organització i millora dels espais de biblioteca”. Taller organitzat pel Servei de Biblioteques i Arxius del Consell de Mallorca. 4 hores. Marratxí. 22 de maig de 2024. 
   

 • Curs Online "Planificació d'espais i equipament a les biblioteques". Mòdul 2 del Curs "Direcció de biblioteques i unitats d'informació", organitzat per la Universidad Nacional de Educación a Distancia a Sevilla. 12 hores. 14 a 20 de maig del 2024.
   

 • Cursos Online “Els plans de millora dels equipaments bibliotecaris. Solucions arquitectòniques”. Cursos organitzats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 10 hores. 1a edició: març 2023. 2a edició: abril-maig 2023. 3a edició: octubre-novembre 2023. 3a edició: octubre-novembre 2023.
   

 • Curs Online "Planificació d'espais i equipament a les biblioteques". Mòdul 2 del Curs "Direcció de biblioteques i unitats d'informació", organitzat per la Universidad Nacional de Educación a Distancia a Sevilla. 12 hores. 18 a 24 d'abril del 2023.
   

 • Curs “Espais i Biblioteques Universitàries. Remodelació d’una biblioteca universitària”. Curs organitzat per la Universitat Pública de Navarra (UPNA). 12 hores. Pamplona. 3 a 5 d’octubre de 2022. 
   

 • Taller  Online “Organització i millora dels espais de la biblioteca”. Taller organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). 4 hores. 15 de juny de 2022.

 

 • Curs Online “Creació i millora dels equipaments bibliotecaris”. Curs organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, adreçat als bibliotecaris de la província de Lleida i de les Terres de l’Ebre. 12 hores. Març i Abril de 2022.
   

 • Curs Online “Creació i millora dels equipaments bibliotecaris”. Curs organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, adreçat als bibliotecaris de les províncies de Girona i Tarragona. 12 hores. Març i Abril de 2022.
   

 • Curs “Intervenció en l’organització espacial de la biblioteca: Els plans de millora dels equipaments”. Curs organitzat pel Departament de Cultura del Consell de Mallorca. 12 hores. Santa Margalida. 12 i 13 de març de 2020. 

 

 • Cursos Online “Organització i gestió d’espais en la biblioteca”. Cursos organitzats per Brainforma. 30 hores. 1ª edició: febrer-març 2019. 2ª edició: abril-maig 2019. 3ª edició: octubre 2019. 4ª edició: gener 2020. 

 

 • Cursos “Accessibilitat”. Cursos organitzats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 4 hores. 1ª edició: Barcelona, 13 de Juny de 2019. 2ª edició: Barcelona, 26 de Juny de 2019. 3ª edició: Lleida, 17 de setembre de 2019. 4ª Edició: Tarragona, 15 d’octubre de 2019. 5ª Edició: Tortosa, 22 d’octubre de 2019. 6ª Edició: Girona, 4 de novembre de 2019. 

 

 • Curs  Online (semipresencial) “Els espais de la biblioteca. Organització i gestió”. Curs organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). 20 hores. 1 a 29 de juny de 2018. 

 

 • “Idees per a la reconfiguració espacial de la Biblioteca Lino Picaseño”. Taller impartit a la Facultat d’Arquitectura de la UNAM (Universitat Nacional Autònoma de Mèxic) durant el I Col·loqui Internacional sobre Arquitectura i Ambients de Biblioteques. Ciutat de Mèxic (Mèxic). 4 hores. 7 de maig de 2018. 

 

 • Curs “Els espais de la biblioteca”. Curs organitzat per la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación (ALDEE). 12 hores. San Sebastián. 16 i 17 de març de 2018. 

 

 • Visita professional-Taller a la Biblioteca de Puerto de Pasajes de San Juan, organitzat per la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación (ALDEE). 4 hores. San Sebastián. 15 de març de 2018. 

 

 • Director del Taller “Adaptació i millora dels espais”. Taller impartit en el VIII Congrés Nacional de Biblioteques Públiques. Toledo. 16 de novembre de 2016. 

 

 • “Infraestructura de biblioteques: l’espai físic de la biblioteca, organització i gestió”. Taller impartit durant el V Congrés Internacional de Bibliotecologia i Informació. 8 hores. Lima (Perú). 10 de novembre de 2014.  

 

 • “Els espais bibliotecaris”. Taller impartit en el Seminari “Memòria i Patrimoni en l’era digital”. II Seminari Internacional de Biblioteques Públiques. Santiago de Chile (Chile). 23 d’octubre de 2013. 

 

 • Curs “El disseny d’espais i equipaments bibliotecaris”. Curs organitzat pel CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques). 20 hores. Madrid. 10 a 13 de novembre de 2009. 

 

 • Curs “Disseny i equipament de biblioteques”. Curs organitzat per IAAP (Institut Aragonès d’Administració Pública). 12 hores. Saragossa. 29 y 30 d’octubre de 2009. 

 

 • Curs “L’arquitectura de la biblioteca. Un treball transversal”. Curs organitzat per ALDEE (Associació Basca de Professionals d’Arxius, Biblioteques i Centres de Documentació). 15 hores. Bilbao. 29 i 30 d’abril de 2009. 

 

 • Curs “Disseny i equipament de biblioteques”. Curs organitzat per la Conselleria de Cultura de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha. 20 hores. Albacete. 4 a 6 de juny de 2008. 

 

 • Curs “Els espais de la biblioteca. Organització i gestió”. Curs organitzat per la Escola d’Administració Local de la Conselleria de Presidència de la Regió de Múrcia. 12 hores. Múrcia. 15 i 16 de maig de 2008. 

 

 • Curs “Els espais de la biblioteca. Eines per al procés de planificació d’un edifici bibliotecari”. Curs organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 20 hores. Barcelona. Abril i Maig 2008. 

 

 • Curs “Els espais de la biblioteca. Organització i gestió”. Curs organitzat per la Associació Andalusa de Bibliotecaris. 18 hores. Granada. 26 i 27 de novembre de 2007. 

 

 • Curs “Intervenció en l’organització espacial de la biblioteca. Solucions per a una bona gestió”. Curs organitzat per la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. 15 hores. Alacant. 14 i 15 de novembre de 2007. 

 

 • Curs “Intervenció en l’organització espacial de la biblioteca. Solucions per a una bona gestió”. Curs organitzat per la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. 15 hores. Valencia. 12 i 13 de Novembre de 2007. 

 

 • Curs “Els espais de la biblioteca. Organització i gestió”. Curs organitzat per la Associació Andalusa de Bibliotecaris. 18 hores. Màlaga. 24 i 25 d’octubre de 2007. 

 

 • Curs “Els espais de la biblioteca. Organització i gestió”. Curs organitzat per la Associació Andalusa de Bibliotecaris. 18 hores. Sevilla. 17 i 18 de setembre de 2007. 

 

 • Curs “Disseny i equipament de biblioteques”. Curs organitzat per la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 20 hores. Ciudad Real. 11 a 13 de Juny de 2007. 

 

 • Curs “Disseny i equipament de biblioteques”. Curs organitzat per la Direcció General del Llibre, Arxius y Biblioteques de la Junta de Comunitats de Castilla-La Mancha. 12 hores. Toledo. 9 i 10 d’octubre de 2006. 

 

 • Curs “Intervenció en l’organització espacial de la biblioteca. Solucions per a una bona gestió”. Curs organitzat per la Subdirecció General de Biblioteques de la Comunitat de Madrid. 20 hores. Madrid.  2 a 4 d’octubre de 2006. 

 

 • Curs “Els espais de la biblioteca. Organització i gestió”. Curs organitzat per ABIBA (Associació de Bibliotecaris d’Albacete). 12 hores. Albacete.  2 i 3 de juny de 2006. 

 

 • Curs “Solucions arquitectòniques per a un projecte bibliotecari de qualitat”. Curs organitzat per la Subdirecció General de Biblioteques de la Comunitat de Madrid. 20 hores. Madrid.  22 a 24 de maig de 2006. 

 

 • Curs “Solucions arquitectòniques per a un projecte bibliotecari de qualitat”. Curs organitzat pel Departament de Cultura del Consell de Mallorca. 12 hores. Palma de Mallorca. 14 i 15 de febrer de 2006. 

 

 • Curs “Solucions arquitectòniques per a un projecte bibliotecari de qualitat”. Curs organitzat per la Fundació Germán Sánchez Ruipérez. 12 hores. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Salamanca. 11 i 12 de novembre de 2005. 

 

 • Curs “Ordenació d’espais dels nous equipaments”. Curs impartit als Caps de Central de biblioteques, dins del Pla de formació 2005-2007 per al personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 16 hores. Barcelona. Abril i Novembre 2005. 

bottom of page