top of page

Organització:

 

 • Membre del Comitè organitzador de la Jornada “Nous usos de la biblioteca pública”, organitzada per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Barcelona. 26 de febrer de 2015.

 

 • Direcció i Coordinació del "2n Curs d'arquitectura bibliotecària" a l'Escola Sert (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya). Barcelona. 20 hores. Novembre-Desembre 2000.

 

 • Direcció i Coordinació del "Curs bàsic d'arquitectura bibliotecària" a l'Escola Sert (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya). Barcelona. 20 hores. Setembre-Octubre 1999.

 

 • Adequació dels espais per al congrés "d'INTERACCIÓ '94, Universitat d'Estiu de Política i Gestió Culturals", organitzat per la Diputació de Barcelona. Barcelona. Setembre 1994.

 

Assistència:

 

 • “Let’s work together, let’s library”. World Library and Information Congress – 88th IFLA General Conference and Assembly. Rotterdam (Països Baixos). 21 a 25 d’agost de 2023.
   

 • “The Building Journey: The Winding Road to Successful Library Design”. IFLA Satellite Conference. Gant (Bèlgica). 17 i 18 d’agost de 2023.
   

 • “Inspire, Engage, Enable, Connect”. World Library and Information Congress – 87th IFLA General Conference and Assembly. Dublín (Irlanda). 26 a 29 de juliol de 2022.​
   

 • “Patrimoni custodiat: Biblioteques, Arxius i Centres de documentació”. 30 hores. XLIV Jornades Internacionals organitzades per AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic). Barcelona. 16 a 19 de desembre de 2021.
   

 • “Placemaking; Purposing; Partnerships: propelling libraries into the future”. 7 hores. Seminari organitzat per la Secció d’Edificios i Equipaments Bibliotecaris de la IFLA. Montreal (Canadà). 6 de març de 2020.

 

 • “Libraries: dialogue for change”. World Library and Information Congress – 85th IFLA General Conference and Assembly. Atenes (Grècia). 24 a 30 d’agost de 2019.

 

 • “The evolving concept of Library and its impact on library design”. IFLA Satellite Conference. Roma (Itàlia). 21 i 22 d’agost de 2019.

 

 • “3B – Books, Buildings, Bytes”. Conferència Internacional organitzada per la Università di Genova. Gènova (Itàlia). 15 i 16 de maig de 2019.

 

 • “8ª Jornada de Biblioteca pública i cohesió social”. Jornada organitzada per Biblioteques de Barcelona. Barcelona. 8 d’abril de 2019.

 

 • “2ª Jornada Biblioteques Inclusives”. Jornada organitzada pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Vilanova i la Geltrú. 6 hores. 3 de desembre de 2018.

 

 • “Transform Libraries, Transform Societies”. World Library and Information Congress – 84th IFLA General Conference and Assembly. Kuala Lumpur (Malàisia). 24 a 30 d’agost de 2018.

 

 • “IX Jornada Tècnica d’Accessibilitat”. 5 hores. Jornada organitzada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàrias i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. Barcelona. 26 de juny de 2018.

 

 • “La Biblioteca Universitària: per a l’aprenentatge, la investigació, la lectura i la cultura”. I Col·loqui Internacional sobre Arquitectura i Ambients de Biblioteques, organitzat per la UNAM (Universidad Nacional Autònoma de Mèxic). Ciutat de Mèxic (Mèxic). 2 a 4 de maig de 2018.

 

 • “Innovative Partnerships: a Strategic Imperative”. 7 hores. Seminari organitzat per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris de la IFLA. Birmingham (Regne Unit). 23 de febrer de 2018.

 

 • “El carrer com a espai de mobilitat i convivència”. 7 hores. Jornada organitzada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Sabadell. 28 de novembre de 2017.

 

 • “Libraries. Solidarity. Society”. World Library and Information Congress – 83rd IFLA General Conference and Assembly. Wroclaw (Poland). 19 a 25 d’agost de 2017.

 

 • “Current Trends in Storage: options, challenges, operational issues and the move to a collective collection”. 7 hores. Seminari organitzat per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris de la IFLA. Munich (Alemanya). 23 de febrer de 2017.

 

 • “Biblioteques Inclusives”. Jornada organitzada pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 6 hores. 28 de novembre de 2016.

 

 • “Espai físic i espai virtual”. VIII Congrés Nacional de Biblioteques Públiques. Toledo. 16 i 17 de novembre de 2016.

 

 • “Connections, Collaboration, Community”. World Library and Information Congress – 82nd IFLA General Conference and Assembly. Columbus (USA). 13 a 19 d’agost de 2016.

 

 • “Collaborative strategies for successful library design and innovative use”. IFLA Satellite Conference. Chicago (USA). 10 i 11 d’agost de 2016.

 

 • “Il·luminació interior amb LED”. 5 hores. Jornada organitzada per la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i CICAT. Barcelona. 14 d’abril de 2016.

 

 • “Key issues for library space: international perspective”. 4 hores. Seminari organitzat per la Maynooth University Library i per la Secció d’Edificis i Equipaments Bibliotecaris de la IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques). Maynooth (Irlanda). 3 de març de 2016.

 

 • “La utilització temporal d'espais buits. Experiències, reptes, oportunitats”. 5 hores. Jornada organitzada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. Barcelona. 17 de desembre de 2015.

 

 • “L’entorn urbà saludable”. 5 hores. Jornada organitzada per la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Barcelona 15 d’octubre de 2015.

 

 • “Nous usos de la biblioteca pública”. 7 hores. Jornada organitzada per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Barcelona. 26 de febrer de 2015.

 

 • “Cap a la convergència de mitjans i continguts”. V Congrés Internacional de Bibliotecologia i Informació. Lima (Perú). 12 a 14 de novembre de 2014.

 

 • “Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge”. World Library and Information Congress – 80th IFLA General Conference and Assembly. Lyon (França). 16 a 22 d’agost de 2014.

 

 • “Space and Collections Earning their Keep”. IFLA Satellite Conference. París (França). 13 i 14 d’agost de 2014.

 

 • “Memòria i Patrimoni en l’era digital”. II Seminari Internacional de Biblioteques Públiques. Santiago de Chile (Chile). 22 a 24 d’octubre de 2013.

 

 • “Future Libraries: Infinite Possibilities”. World Library and Information Congress – 79th IFLA General Conference and Assembly. Singapur. 17 a 23 d’agost de 2013.

 

 • “Making Ends Meet: High Quality Design on a Low Budget”. IFLA Satellite Conference. Singapur. 15 i 16 d’agost de 2013.

 

 • “II Congrés d’Arquitectura i Salut”. 16 hores. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 20 i 21 de juny de 2013.

 

 • “Gestió per a la informació i Documentació”. Congrés Internacional 2012 – GID. Santiago de Cali (Colòmbia). 7 a 9 de novembre de 2012.

 

 • “Libraries now! Inspiring… surprising…empowering…”. World Library and Information Congress – 78th IFLA General Conference and Assembly. Helsinki (Finlàndia). 11 a 17 d’agost de 2012.

 

 • “Ambientació d’espais dels equipaments bibliotecaris”. 5 hores. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.  2 de juny de 2011.

 

 • “Senyalització dels equipaments bibliotecaris”. 5 hores. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.  17 de maig de 2011.

 

 • “Els futurs de la biblioteca pública”. Jornades organitzades per Biblioteques de Barcelona. Barcelona. 13 a 15 d’octubre de 2010.

 

 • “Open access to knowledge – promoting sustainable progress”. World Library and Information Congress – 76th IFLA General Conference and Assembly. Gothenburg (Suècia). 10 a 15 d’agost de 2010.

 

 • 12es. Jornades Catalanes d’Informació i Documentació, organitzades pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Barcelona. 19 i 20 de maig de 2010.

 

 • “Masterclass al voltant dels Idea Stores: projectes i reestructuracions d’edificis”. 6 hores. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.  8 de març de 2010.

 

 • “Libraries create futures: building on cultural heritage”. World Library and Information Congress – 75th IFLA General Conference and Assembly. Milà (Itàlia). 23 a 27 d’agost de 2009.

 

 • “Libraries as Place and Space”. IFLA Satellite Meeting. Turí (Itàlia). 19 a 21 d’agost de 2009.

 

 • “Libraries without borders: Navigating Towards Global Understanding”. World Library and Information Congress – 74th IFLA General Conference and Council. Québec (Canadà). 10 a 14 d’agost de 2008.

 

 • “Building for the future. Nacional and Academic Libraries from around the Globe”. Library Buildings and Equipments Section i Koninklijke Bibliotheek. The Hague (Holanda). 3 a 5 d’octubre de 2007.

 

 • “Libraries for the future: Progress, Development & Partnerships”. World Library and Information Congress – 73nd IFLA General Conference and Council. Durban (Sud-Àfrica). 19 a 23 d’agost de 2007.

 

 • “La Biblioteca Pública: espai ciutadà”. III Congrés Nacional de Biblioteques Públiques. Múrcia. 29, 30 de novembre i 1 de desembre de 2006.

 

 • “Seminari de difusió Projecte MED’ACT”. Organitzat per la Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona. 27 i 28 de novembre de 2006.

 

 • “Libraries: Dynamic Engines for the Knowledge and Information Society”. World Library and Information Congress – 72nd IFLA General Conference and Council. Seul (Corea del Sud). 20 a 24 d’agost de 2006.

 

 • “Jornades Biblioteca Pública i Lectures”. Organitzades per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació – Universitat de Barcelona. Barcelona. 2, 3 i 4 de novembre de 2005.

 

 • “Libraries – a Voyage of Discovery”. World Library and Information Congress – 71st IFLA General Conference and Council. Oslo (Noruega). 14 a 18 d’agost de 2005.

 

 • “The Physical Library and Beyond. Library as Place and the Library in Cyberspace”. Library Buildings and Equipment Section i Reference and Services Section de la IFLA. Järvenpää (Finlàndia). 11 i 12 d’agost de 2005.

 

 • “La Biblioteca Pública: compromís de futur”. II Congrés Nacional de Biblioteques Públiques. Salamanca. 17, 18 i 19 de novembre de 2004.

 

 • “Jornades sobre Planificació Estratègica”. 15 hores. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1 i 2 de juny de 2004.

 

 • “Els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació: Nous Espais Arquitectònics per al Suport a la Innovació Docent”. II Jornades REBIUN. Universitat de Deusto. Bilbao. 14 hores. 24, 25 i 26 de maig de 2004.

 

 • “Vers una Agenda 21 de la cultura”. Jornades INTERACCIÖ 2004 organitzades per la Diputació de Barcelona. Barcelona. 28 hores. 4, 5 i 6 de maig de 2004.

 

 • "La biblioteca pública, nous reptes i estratègies en la societat de la informació". Seminari de les jornades “INTERACCIÓ '02, Polítiques per a la intreculturalitat”. Barcelona. 8 hores. Octubre 2002.

 

 • "II Jornades Construir Biblioteques". Universitat d’Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. 15 hores. 25, 26 i 27 d’octubre de 2000.

 

 • Col·loqui “Architectures et Bibliothèques”. Bibliothèque Publique d’Information – Centre Georges Pompidou. París. 7 i 8 de febrer de 2000.

 

 • "Jornades sobre seguretat i salut a les obres de construcció". 10 hores. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1998.

 

 • "I Jornades Construir Biblioteques". Universitat d’Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. 15 hores. 28, 29 i 30 d’abril de1998.

 

 • "XIX Congrés de la Unió Internacional d’Arquitectes". Barcelona. 1996.

 

 • "Equipaments i Polítiques Culturals". Seminari nº 196. 16 hores. Centre d'Estudis i Recursos Culturals. Barcelona. 1995.

bottom of page